Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
- Đảm bảo clone zin ads, chưa reg bm,có tool checl UID live trước khi bán ra _ được quyền check lại uid sau 10p nếu có die sẽ được bảo hành . sau 10p từ chối xử lí nếu uid die, không hỗ trợ mua về ngâm nếu ngâm mà uid die sẽ không được bảo hành. 
- Đảm bảo clone ngoại có thể đổi đc tiền tệ nếu log = IP ngoại. Nếu dính VNĐ không đổi tiền được thì kiểm tra lại xem mình đã log = IP gì, nếu là ip việt sẽ từ chối bảo hành.

-Đảm bảo clone bán ra không trùng, nếu bị trùng vui lòng liên hệ lại ngay và luôn để kịp thời xử lý và bảo hành. Nếu quá 2h sau khi mua đơn hàng không liên hệ sẽ từ chối xử lý.

-Đơn hàng sẽ được xóa sau 48h để đảm bảo hệ thống đỡ nặng. AE vui lòng tải về máy để lưu trữ.